Alf-Inge´s slektsider
min slekts historie
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Notater


Treff 1 til 50 av 2,695

      1 2 3 4 5 ... 54» Neste»

   Notater   Linket til 
1  N.N (I8425)
 
2  UNNAMED (I11456)
 
3
Eier og bruker av Tenden samt bruker av en del av Skjeggesnes og Hellesvik i Alstadhaug. Hadde ett betydelig skipperbruk og 10 mann i sitt hus ved koppskatten i 1645. Christopher var Lensmann. 
Nielsen, Christopher (I8541)
 
4
Håkon Ladejarl "den Mektige".

Eirikssønnene hadde greid å brenne inne sin værste motstander, Sigurd jarl på Lade, i 962. Men dermed vant de ikke nettopp trøndernes hjerter, og Sigurds sønn, Håkon, var mann for å ta opp kampen. Gjennom en årrekke greide han å holde Eirikssønnene stangen, riktignok slik at han fra tid til annen måtte flykte utenlands. Han kom imidlertid alltid igjen, og bare tidvis lyktes det for brødrene å sette seg fast i Trondheimen. Sannsynligvis var det i en slik periode, da Håkon var drevet på defensiven, at Harald Gråfell greide å sikre seg herredømmet over Viken og ta livet av de to småkongene som regjerte der. Harald Blåtann hadde opprinnelig støttet Eirikssønnene, men nå begynte de å bli for sterke til at han riktig likte det. Han begynte å låne øre til Håkon, som foreslo å lokke Harald til Danmark og felle ham i et bakhold. Det ble også gjort. Harald Gråfell falt for overmakten på Hals ved Limfjorden ca. 965, og de gjenlevende brødrene hans evnet ikke å holde seg i Norge, de måtte rømme av landet. Håkon kunne dra hjem til Norge i triumf. Han fikk hele det nordenfjeldske i len av Harald Blåtann, men i realiteten var det han som nå ble kyst-Norges hersker.

Meget snart nektet han å anerkjenne Blåtann som Norges overherre. Vi vet at Harald Blåtann gjorde et innfall i Tyskland da nyheten kom om at keiser Otto den store var død. Men den nye keiseren rustet seg til en straffeekspedisjon, og Håkon jarl kom Harald til hjelp for å forsvare Danevirke, vollen tvers over Sønderjylland. Dette var omkring 973-74, og kan ikke ha vært lenge etter drapet på Gråfell'en. De nordiske høvdingene led nederlag, og det kan ha vært nettopp dette nederlaget som fikk jarlen til å se sin sjanse og si seg fri fra Haralds overherredømme. Han betalte aldri senere noen skatt eller ytet Harald noen form for hjelp.

I sitt store hyllingskvad, Vellekla, feiret Einar Skålaglamm Håkon jarl som den store fornyer av fedrenes religion. Eirikssønnene hadde ødet helligdommene, men Håkon "gjorde snart alle Tors og gudenes herjede hovs-land til sanne helligdommer for folket". Og nå "vender de nådige guder seg til blotene, nå er jorden fruktbar som før; den gavmilde mann lar krigerne igjen glade befolke godenes hellige steder". Det er som om skalden, og andre med ham, har opplevd noe som både har skremt og rystet dem. Ikke bare har hovene blitt vanhelliget, men folk har vendt seg fra dem, de er blitt likegyldige med de gamle guder. Det var en tid da det ikke var selvsagt at krigerne flokket seg i helligdommene. Eirkssønnenes helligdomsran var ikke hvilke som helst overgrep; de truet selve den religiøse orden. Men nå kan en endelig puste ut, jarlen har brakt alt i den rette skikk. En får tydelig inntrykk av at Håkons religionsfornyelse har vært en bevisst reaksjon, og har vært følt slik. Det var en tid da mange fant gode grunner til å bli likegyldige med den gamle religion, var det mon ikke også allerede noen som fant veien til den nye?

Håkon ble myrdet i februar 995 av sin trell, Kark. 
Sigurdsson, Håkon Ladejarl (I4287)
 
5
Konfirmasjon nr.21
28. sep 1822
Skjervøy, Troms, Norge 
Hansen, Peder (I4179)
 
6 "1799. 20 Trinit. Confirmation .. Ane Martha Olsd: Brotóen 18 Aar"

f (dp 1782) i Hadsel sogn. Bosatt i Brottøya, Hadsel sogn.
FÖD. döpt 4/8 1782 i Brottøya, Hadsel sogn. ?"1782. Dom: 10ma p: Trinit. præd: hr Leganger ?döbt Ole Ols: Barn aw Brotóen, Nom: Ane Martha ?Test: Ole Skúltz Lechang, Hans Erics: Mÿrland, Lassi Grónbecs ?Brotóen, Else Christophersd. Findsætter, Johanna Jensd Hassel." ??"1799. 20 Trinit. Confirmation .. Ane Martha Olsd: Brotóen 18 Aar"???Är nämnd i folketellinga för år 1801. ?Anna Marta, Datteren, 18, Ugift ?Bor på Brotøen, Hadsel sogn, hos föräldrarna. ??Är nämnd som "datteren Anne Marta Olsdatter gift med Peder ?Arentsen Hennes", vid skifte efter modern Ingebor ?Christophersdatter, Brotóen, Ulvóe fierding, 6/5 1820. ??
f Hadsel Pf454 1754-1811 p.59v ?konf Hadsel PF454 1754-1811 p.109v

Dåp 1782
https://media.digitalarkivet.no/kb10101208290066

FT 1801 Brotøen
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058486001476

Død 1850 Nr 59
https://media.digitalarkivet.no/kb20050419030285 
Olsdatter, Ane Marthe (I3826)
 
7 "Adele" Rolvsdatter, Gerberge (I4391)
 
8 "Af fornem slægt" Karen (I9852)
 
9 "Asgaut Steinnes, one of the most reliable Norwegian genealogists considers that Øystein Sevattsson (father of Sevat Øysteinsson) was married to Ragne Aslesdatter. (Ætt og heim 1951, "Foss-godset i Ryfylke".) I regret to tell you that I have rejected the other source (Gjallarhorn nr. 3 1989), where NN Narvesdatter was the link to Scandanavian Royalty."

The 1997 Bjørn Markhus database showed the link to NN Narvesdatter - which is not shown in the 2000 database. The connection, however, is mentioned in a document received from Markhus, so I will leave the connection in my database - with the understanding that it is questionable. Markhus reasoning had something to do with Sevat's father's wife, which did not make logical sense - perhaps it was not clearly explained. Thus I shall leave the connection to Narve's daughter until futher investigation can provide it incorrect.

Questionable marriage of Sevat Øysteinsson Fevold & NN Narvesdatter

There is some question that this marriage to Narvesdatter is correct. May need to be proven. 
Øysteinsson, Sevat Fevoll (I6765)
 
10 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Johnsen, Scott Marcus Mikkelborg (I6452)
 
11 "Begravd 1745 Mars: Gamla gumman Barbro i Stensund." Könichsdotter, Barbro (I5773)
 
12 "den Sorte" af Kollerup (Galten H., Hadbjerg Sogn), medbesegler 1378 (Johannes Lawisun) et paa Hald Herreds Ting af Hr. Peder Albertsen Eberstein udstedt Gældsbrev, var 1386 (Johannes Laghfz; Udsen Segl) paa Sabro H.'s Ting, tilskøder 1388 (Johannes Laghæfz) Svend Udsen sit Gods i Sostrup (s. S.), kaldes Broder til Marine Iversdatter, gift med Jens Gundersen til Tjele Udsen, Jens Lavessøn (I8271)
 
13 "En Michel Laursen (Larsen), som var født omkring 1590, kom fra Hamarøy til Øvre Ibestad omkring 1610. Han var lensmann og jekteskipper og bodde senere på Grøsnes (N.S.T. bd. XX, side 148). Hans barnebarns barn optok navnet Normann som slektsnavn;...." N.S.T. bd- XXI, s.143.
1610. var han på Øvre Ibestad hos Oluff Pedersen.
1620. Leilending Michel (Lauritzen) Grøttisnes betaler 1 1/2 dlr. i landhjelp. Han var nå blitt bondelensmann i Astafjord og skipper.
1642. Lensmann og skipper Michel Laursen var nå i toppaktivitet.
Foruten hele Grøsnes store brukte han Grøsnes lille, Hesjeberg, Fjordbotten, 2 våg i Breivoll, og Breistrand i Trondenes var hans odel. Enda nøden var så alminnelig at alle skatterestansene skulle ettergis og ingen soldater utskrives i fogderiet, betalte Michel Lauritzen 1 1/2 våg råskjær i landskyld til kongen av 1 1/2 våg jord i Grøsnes stor, og dessuten 1 pd. råskjær i ledingsskatt. Se Bjarkøy bygdebok I, s.405-406. 
Lauritsen, Michel (I3181)
 
14 "En mächta däjelig menniskia". Grubbe, Kjellög Olofsdotter (I8343)
 
15 "I ´Hernösands stifts herdaminne´ av L. Bygdén (III - Uppsala 1925) finns en personskildring över Lars Rangius. Hustruns namn var Anna Eliasdotter Vacker och skall ha kommit från Umeå. Efter makens död 1717 flyttade hon med son och dotter till Norge och gifte sig i Hemnes kyrka 1719 med missionären Arvid Thuresson Bistock. De bodde i Mo i Rana. Anna Vacker dog 1748. Sonens namn och levnadsöde känner jag inget till om. Dottern hette Magdalena Larsdtr Rangia (född ca 1704, död 1739). Hon blev gift i Mo i Rana och hade sex barn. Ett antagande av flera släktforskare är att Rangius och Vacker även var föräldrar till klockaren Olof Laestanders hustru Karin Larsdotter i Arjeplog. Detta är med stor sannolikhet inte så. Karin Larsdtr anges i hfsl vara född 1685, men är sannolikt född något år tidigare. Rangius var inte prästvigd och sannolikt inte ens gift vid Karin Larsdtrs födelse. Men helt säker kan vi givetvis inte vara. Lars Rangius bör vara identisk med den ´Laurentius Andreae Rangius´ som undertecknat några handlingar daterade 1685-1688 i Västebottens läns Landsbok (se Erik Nordberg ´Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 1600-talet´, s. 128)." Med andra ord är det ytterst osäkert att Karin Larsdotter är dotter till Lars Rangius och Anna Eliasdotter Vacker. Vi vet inte heller det exakta året för Karin Larsdotters födelse. Enligt Arjeplogs hfsl AI: 1 var hon född 1685, men dödboken anger att hon var 65 år gammal vid sin död år 1749 vilket ger oss födelseåret 1684. Dödboken anger att Karin Larsdotter begravdes (inte dog) i februari 1749. Mina förslag är därför att Karin Larsdotters föräldrauppgifter stryks, att hennes födelseår skrivs 1684/85 eller 168(4) eller på liknande sätt samt att hennes dödsår skrivs 1748/49 eller kanske helst "begravd i februari 1749". (Carl-Oskar Lundström)

Begravdes brevid kvinnofolksbänkarna främst i kyrkan. 
Larsdotter, Karin (I4797)
 
16 "Kari"

Sømhovd
https://www.nb.no/nbsok/nb/822639995ab27b8add8610d8374d937d#161 
Brynoldsdatter, Karen (I4858)
 
17 "No. 6. Skifte paa Gaarden Lövöen i Wigtens fierding og Næröe prestegield, efter afdöde Mand Hans Johansen. ?Giör vitterligt at Aar 1796 Mandagen den 2den Maii blev retten sat i skifteforvalterens huuser paa hans bopel Gaarden Scheij i Overhaldens prestegield i Overværslen af de 2de skiftevidner Sr Henrich Hönne Rachlöw og Peder Klykken til Skiftets behandling og forordnede Slutning efter afdöde Mand Hans Johansen, der var gift og som Gaardmand boede paa Gaarden Lövöen i Wigtens fierding og Næröe prestegield og sammesteds ved döden afgik forrige Aaar 1795, ved lovlig skifte og deling Mandens efterladte og gjenlevende enke Malena Hansdatter og deres i Ægteskabet sammenavlede Börn, ?1. Sönnen Niels Hansen, myndig ?2 .Sönnen Hans Hansen, ligesaa myndig, og ?3. Datteren Karen Hansdatter, 13 Aar gammel alle hiemmeværende hos Moderens paa Sterboegaarden Lövöen".
I skiftet nevnes også myndlingene Jens Jonassen og Maren Maria Jonasdatter som var barna til Hans Johansens søster Karen Johansdatter, som det ble holdt skifte etter den 30. Januar 1776. Karens datter Anne Margrethe Jonasdatter var nå død. 
Johansen, Hans (I5480)
 
18 "the dwarf" Bitling, Olof I Gudrödsson (I4922)
 
19 "til Nørringriis" (Sabro H.?), mødte 1337 på Aabo Syssels Thing som fuldmægtig for en vis Niels Pedersen af Refs, forseglede 1338 et vidne af Viborg Landsting, ihjelslog 1340 grev Gert af Holsten i Randers, men faldt selv 1. november samme år i kampen mod grevens sønner; Niels Ebbesens slægt og venner betalte 1351 ved hr. Stig Andersen Hvide sone for drabet.

Bisp Eskild i Ribe forpligtede sig 1403 til at lade holde Sjælemesser for sine venner Tage Nielsen og hans hustru Cecilie og Elisabeth, Peder Nielsens af Tandrup, der til bispens bord og kapitel havde afstået al deres ret til, Markvard Skinkels gods i Borris.

Niels Ebbesen, var også ifl. Lisb. Bryske en Bild. 
Bild, Niels Ebbesen (I10675)
 
20 'the Historian' thegn in Sussex, Ealdorman in Wessex Aethelwerd the Historian (I7647)
 
21 (1405- etter 1486) var muligens den første i slekten som fant veien til Norges største og viktigste kjøpstad, Bergen. Han kalles i en kilde fra 1435 for Jon Thordasson Benkiastok da han var lagrettemann i Bergen ved et forlik mellom erkebiskop Aslak Bolt og Halvard Halvardsson. hadde en sønn, men ellers vites intet om hans etterslekt Benkenstok, Jon Tordsønn (I333)
 
22 (1539-1564) Svensbyn, Piteå Svensbyn 19 Bodsjön Persson, Olof Smed (I8393)
 
23 (1567-1589) Svensbyn, Piteå Svensbyn 19 Bodsjön Olofsson, Mats (I8391)
 
24 (1591-1627) Svensbyn, Piteå (BD)Svensbyn 19 Bodsjön Mattson d.ä, Erik (I8390)
 
25 (fadder i Hadsel i 1693, mao. født før 1678 ?)
29 Jul 1748, Skifte i Vassvik, Hadsel, NO

I skifte efter Dorothea Andersdatter, garden Wasvig i Ulfóe
fierding, nämns husbonde Edvart Andersen, bórn Anders Rasmusen,
lensmand Christen Rasmusen Husbýe
Silver märkt R.C.S. og D.A.D. og årtal 1705, D.C.S.H.
E.A.S.D.A.D.1730 ; I.C.D.L. H.S.S. ; J.J.E.S.T.D.
(en gissning är att hon gifter sig först med Rasmus Christ... år
1705, och sedan med Edvardt Andersen 1730, men det motsägs av
v-boken!) 
Andersdatter, Dorothea (I5750)
 
26 01.01.1756 ? Erichsdatter, Marit (I11066)
 
27 1 Barn Bakos, Machard (I10931)
 
28 1 barn Aune, Sigurd (I10964)
 
29 1 barn Aune, Hybert Magne (I10966)
 
30 1 Risnäset Ägare åren 1609-1622 Jonsson, Olof (I8382)
 
31 1) KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) uppl. 2 s.579

2) KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) uppl. 2 s.229

3) KF U.L. Skellefteå sn (1539-1650) uppl. 2 s.229, 579 
Andersdotter, Karin (I9575)
 
32 11år i 1701, Nevnes 1706, 1710 og 1723. Jordbok 1745-50-55-60 Hanssen, Lars (I8418)
 
33 13 Barn Olsen, Ole Johan (I129)
 
34 13. Jan, 1743 Tar borgerskap i Trondheim som Nordlandshandler.?7. Christopher Nielsen, fød her i byen, nordlandshandler udi borgerleiet Stokmarken i Westeraalens fogderi.

1743 Skattemanntall Trondheim:?120 Sara Sal. Joen Andersen Røstes, ford?? k.mand men nu ingen næring og Brug haver icke heller siger at have nogen tienere. Tronh. A. Supera Sara Sl. Jon Røstes (sign)?under samme no Logerer hindis Sviger søn Christopher Grønbeck. Borger og nordlandshandler som angiver 1 Tieniste pige. Tronh. dj 13 jh?? 1743 Christopher Grønbeck (sign)

28. April 1746 Tinglyser skjøte på eiendom i Vor Frues 4. kvarter i Trondheim som er kjøpt fra Anders Moursund.

31. Desember 1746 På tinget i Lofoten og Vesterålen?2 Christopeher Nielsen Grønbech lod læse sin tilladels at opsætte sig nogle huser paa .. borgerleiet kaldet Stochmarknesset

28. Februar 1753 Selger eiendom i Trondheim til sin bror, Jacob Nielsen Grønbech. Det fremgår at eiendommen er deres mors eiende og iboende gård og grunn.

7. Mai 1753 Obligasjon til Hans Horneman fra Christopher med pant i hans jekt, borgerleiet på Stokmarknes samt hans eiendom i Trondheim, alt for 280 rdl.

1762 Ekstraskatten i Trondheim.?nr. 233 Christopher Grønbech, nordlandshandler betaler for seg selv, hustru og 3 barn over 12 år samt 1 pige

10. November 1762 Begravelse: 98 d: 10de Nov: Christopher Niels: 52 [år]. Det er med sikkerhet ham, fordi til-og avgangsliste for de 15 første dage af november fører Christopher Grønbech som død (se under).

November 1762 Til- og avgangsliste til ekstraskatten i Trondheim, Christopher Grønbech oppføres som død.

1764 Ved manntallet til ekstraskatten i Trondheim bekreftes det at Christopher er død. Elen afgangne Nordlanshandler Christopher Nielsøn Grønbechs enke betaler for seg selv og 3 barn over 12 år.

Skifte etter Christopher Nielsen Grønbech (Nordland) dat. 12. Oktober 1771 
Grønbech, Christopher Nilsen (I760)
 
35 14.11.1948 Familie F315
 
36 1400 Ridder og nærværende paa Kongens Retterthing i Aarhus Bild, Elef Elefsen (I7295)
 
37 15.8.1128 stifter das Kloster Marienmünster. von Schwalenberg, Wittekind (I7404)
 
38 1550-1628 Olofsson, Per (I9559)
 
39 1606 skolemester Altona ved Hamburg. Fra 1607 prest i Ottensen ved Hamburg. Døde av pest. Rist, Caspar (I722)
 
40 1644 - 1645 Lagmann og stiftsskriver i Jemtland. Bodde Marsätt, Sundsjø, Jämtland 1647 til 1657, fra 1658 bodde han i Trondheim. Rist, Lorentz (I686)
 
41 1664
Lars Nielsøn, 50 aar
med ½ wog
skyld

Per Nielsøn, 36 aar
med ½ wog
skyld

Ingebrigt Erlandsøn, 20 aar


?
1667
Matrikultaksering dette aar med følgende anførsler:

Birgitte Sifuersdatter
med ½ wog skyld

Peder (Per) Nielsøn
med ½ wog skyld


Saar

tønder byg
Er som forie saa det blifuer ved sin forie leie.

Kjør
8
stykk
Takst:
Leeding
½ wog

Ungnød
4
stykk
Korntiende
5 sjeper

Søfder
18
stykk
Ostetiende
16 skilling

Geder
6
stykk
?
1673
Eidies Joesøn
med ½ wog skyld
Leedingskatt 1 ort 6 skilling

Peder Nielsøn
med ½ wog skyld

?
1676
Eidies Joessøns enke
med ½ wog skyld
Leedingskatt 1 ort 6 skilling

Peder Nielsøn
med ½ wog skyld
Leedingskatt 1 ort 6 skilling

Aasmund Guldbrandsøn, husmand
Leedingskatt 1 ort 0 skilling
?
1678
Peder Nielssøn
med 1 wog skyld
Leedingskatt 2½ ort

Aasmund Guldbrandsøn, husmand
Leedingskatt 1 ort
?
1682
Peder Nielssøn
med ½ wog skyld
Leedingskatt 1 pund

Aasmund Guldbrandsøn
med ½ wog skyld
Leedingskatt 18 mark

Jacob Pedersøn, husmand
Leedingskatt 1 ort
?
1684
Peder Nielssøn
med ½ wog skyld
Leedingskatt 1 pund

Aasmund Guldbrandsøn
med ½ wog skyld
Leedingskatt 18 mark

Hans far er muligens Nils Pedersøn Tjelle 
Nilsøn, Peder (I6480)
 
42 1664
Prestemanntallet for dette aar

Lauritz Lorentzøn
40 aar
leielending

Ole Jenssøn
28 aar
husmand
?
1667
Det vart matrikultaksering dette aaret med nemnte resultat:

Jens Caaspersøn
med 2 pund jord
= 2 wog

Laurtiz Lorentzøn
med 4 pund jord


Tilsammen var det en besetning og utsæd paa gaarden:

Saar
7
tønder byg
Er god for sin leie dog ikke til forhøyelse.

Kjør
12
stykk

Ungnød
4
stykk
Takst:
Leeding
2 pund

Sjøfder
9
stykk
Korntiende
4 pund (14?)

Gjeder
6
stykk
Ostetiende
1 pund

Hester
2
stykk 
Larsen, Lars (I6646)
 
43 1669-1675 Gråträsk 3 Piteå Larsson, Matz (I4784)
 
44 1669-71 Christensøn, Amund (I9271)
 
45 1671
Christen Jenssøns arfinger
med 2 wog fisk skyld
Alle Odelsjorder

Christen Jacobsøn, Bieldgam
med 1½ wog fisk skyld

Carl Ediæsøn
med ½ wog fisk skyld
--- 
Jacobsen, Christen (I6485)
 
46 1674 fikk han privilegumbrev med enerett på å være cirugus (Barber) i Nordlandene. Drev Ytter-Hernes Fra 1680-82 til sin død 1725

Skifte etter Jochum Moltzow, Søndre Hernes i Bodø 
Film eller link: HF1959 
Formue: 841-2-8. Gjeld: 134-2-7. Boets innhold: Sølf: 1 Bæger og 2 gl. Skeer. Jernfang - 
Trefang - Sengeklæder - Korn-sæd - Kjøbmandsgods - Creature - Jordegods: Ytt Hernes med 
Schag Holme 4 wog hwor Enken paaboer: 120 rd, Ind ibid (Indre Hernes) med Stenswæhr 5 1/2 
wog: 83 rd, I Øfre Rønwigen 1/2 wog: 
Arvinger: 
Ektefelle: Tidichen Nilsdatter. Internt skiftenr: 11892. Skiftet åpnet: 28/8-1726. Side: 304. Løpenr: 

Tidichen Nielsdatter Lindschow, , Madam, Søndre Hernes i Bodø. 
Hustru av avdøde. Gift. Ektefelle: Jochum Moltzow. 
Jochum Fredridh Moltzow, , Pastor, Øxnes i Westeraalen. 
Sønn av avdøde. Død. 
Jochum Jochumsen Moltzow, Øxnes i Westeraalen, 12 år 
Sønnesønn av avdøde. 
Powel Jochumsen Moltzow, Øxnes i Westeraalen, 8 år 
Sønnesønn av avdøde. 
Casper Moltzow, i Bergen. 
Sønn av avdøde. 
Folqvert Moltzow, Nord-Gierøen i Rødøe. 
Sønn av avdøde. 
Urbanus Moltzow, , Chirurgus, . 
Sønn av avdøde. Chirurgus ved Obristi Møllenfotz Regimente. 
Helena Catharina Moltzow, . 
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Knud Rist. Også omtalt Lena. 
Knud Rist, . 
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Lena Catharina Moltzow. Ærwærdige Hr Knud Rist. 
Catharina Moltzow, . 
Datter av avdøde. Død. Ektefelle: Lars. 
Mogens Larsøn Blix, Mohuus i Skjerstad, 22 år 
Dattersønn av avdøde. 
Moltzow, Jochum (I684)
 
47 1679-1687 Gråträsk 3 Piteå Anna (I4785)
 
48 1680 Anders Avander skaffade sig detta år ett hemman i Västerhiske, vilket såldes av förmyndaren för salig mäster Axel Orms barn i trångmål.
Axel har förmodligen varit gift 2 ggr enl.olika uppgifter. 
Olofsson, Axel Orm (I8299)
 
49 1688-1719 Bonde på Gråträsk 3, Piteå sn, 1/16 mtl. Mattsson, Johan (I4786)
 
50 1697
Christoffer Christoffersøn
½ wog fisk
i matrikkelskyld

Christen Pedersøn
½ wog fisk
i


1701 Manntall. Strand. Christen Pedersen 34, sønn Niels 3 år, tjenestedreng Jenss Knudsen fød i Findmarchen 13 år
https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000657176

1717
Ejner Christoffersøn -se foran-
½ wog fisk
i matrikkelskyld

Christen Pedersøn
½ wog fisk
i matrikkelskyld

Lars ? muligens dreng -se foran-Ejner Christoffersøn hadde 5 barn som kjennes, hvorav sønnen Jørgen Ejnarsøn født 1718, død 19. oktober 1783, gift med Maren Svendsdatter født 1719, d. 6. januar 1788. De var gift 7. mai 1752.
?
1718
Ejner Christoffersøn
½ wog fisk
i matrikkelskyld

Christen Pedersøn
½ wog fisk
i matrikkelskyld

Lars ? se foranJørgen Ejnersøn overtok sin far Ejner Christoffersøns gaard -byxel- efter dennes død i 1759. Han hadde 5 barn og kan en nemne Ejner Jørgensøn født 6. mai 1759, død 26. mai 1829. Gift med Martha Ellingsdatter, Lenvik født 1760, gift 6. juli 1788. Martha var muligens en sønnedatter av Thomas Jenssøn, Lenvik. 

Sønnen Thomas Ejnersøn født 13. april 1796, død ? , gift med Susanne Malene Axelsdatter 16. juli 1829, født paa Bakkejord 1802, død 18.januar 1868. Hun nedstammet fra den svenske Lærerfamilie Swan. Thomas overtok farsgaarden etter dennes død i 1829. De hadde 4 barn. Hans Elias Thomassøn født 1830, død ? var gift med Karen Bendikte Olsdatter, Laksaa født 1831, død ? , datter av Ole Hanssøn, Laksaa. Disse var stammefædre til Bakkebøerne paa Laksaa.


1723 Matrikkelforarbeide. Strand. To oppsittere, Christen Pedersen og Einer Christophersen

9 Okt 1744 Skifte etter afgl: Christen Pedersen, enken Berite Olsd:, 5 barn:?Niels Christensen?Anne?Brønel?Agnis?Karen Christensdøtre?Niels, Anna og Brønel må være fra et tidligere ekteskap. Se skifte 12 Nov 1720 etter Anne Nielsdatter på Strand. Enkemannen Christen Pedersen, felles barn:?Niels Christensen?Anna Christensdatter?Brønnel Christensdatter


Hans far er muligens Peder Nilsøn Dragvik 
Pedersen, Christen (I6487)
 

      1 2 3 4 5 ... 54» Neste»