"Mack`s" sine Utstillingsresultat

Dato Sted Resultat Dommer Kritikk
17.05.15 SKK Piteå EX.JK-1JKK Skaar, Torbjörn Les
27.06.15 SBHK Bodø EX.JK-1JKK-CK-CERT-1BHK-BIR Blidh Von S,Benny Les
28.06.15 NKK Bodø EX.JK-1JKK-CK-CERT-1BHK-BIM Johansson, Martin Les
10.07.15 SKK Tvááker EX.JK-2JKK Skallman, Gunilla Les
11.07.15 SKK Tvááker EX.JK-2JKK Blidh Von S,Benny Les
15.08.15 VHK Mosjøen EX.UK-1UKK-CK-3BHK Nilsson, Kurt Les
16.08.15 RTBK Mosjøen EX.UK-1UKK-CK-3BHK Reyniers, Rita Les
05.09.15 NBCK Lillestrøm EX.UK-1UKK-CK-BIM UKK Brodal, Inger Les
06.09.15 EDS Lillestrøm EX.UK-1UKK Johansson, Karl-Erik
28.05.16 NBST Skjomen EX.AK-1AKK-CK-CERT-1BHK-BIR-NUCK-4BIG Schepers, Jo Les
29.05.16 NTBK Sjomen EX.CHK-1CHKK-CK-BIR-4BIG Skallman, Gunilla Les
<11.06.2016 SBHK Bodø EX.CHK-2CHKK-CK-2BHK Selimovic, Igor Les
12.06.2016 Meløy HK Bodø EX.CHK-1CHKK-CK-BIR-4BIG Croeser, Martin Les